Vesna Trijić BRAĆA
Vesna Trijić BRAĆA

Mirko Demić TREZVENJACI NA PIJANOJ LADJI (Agora, 2010)

Povratak junaka romana Pavla u hrvatski zavičaj nakon godina izbeglištva nije sentimentalan, već psihološki napet i intelektualno dramatičan. Njega ne pokreće nostalgija, već potreba da određivanjem odnosa prema bratu Petru, koji je u ratu izabrao suprotnu stranu, uspostavi vezu sa samim sobom i da kroz zbrku nacionalnog razabere konture ličnog identiteta; u krajnjoj liniji junak je motivisan grižom savesti zbog odsustva ljubavi prema bratu. On sujeverno sprečava razvoj fabule jer se prema zakonima umetnosti, koji su njegovo jedino "vjeruju", svaka priča o braći završava bratoubistvom. Petar i Pavle su projekcije različitog načina odnosa prema nacionalnoj pripadnosti kao emotivnom problemu više nego stvarni ljudi povezani prošlošću. Dok junakov (preko svake mere spor) voz iscrtava mapu masovnih grobnica, stratišta i sramotišta oba naroda, sablasna pojava Orijent-ekspresa sve putnike čini i ubicama i ubijenima koji, poput razvrtanika sa Šumanovićevog "Pijanog broda", bez tereta svesti i prošlosti veselo tonu.

Iako sebe predstavlja kao slabića u kome odumiru talenti, kao nadahnutu i pomalo komičnu mešavinu Petra Rajića i Filipa Latinovića, Pavle je moderan heroj koji premošćuje isključivosti i traži srednji put na čijem početku bratska omraza više nije istorijski i epski događaj, već intiman čovekov sukob sa samim sobom. Cilj njegovog kretanja je zamišljena sredina između Beograda i Zagreba, neko transcendentno međutim, u kome se paralelni svetovi međusobno određuju bez dodira.

Kroz osetno subjektivno prisustvo pisca ovaj roman u bodlerovskim tonovima definiše bolest našeg doba koje se, ostavivši epska poimanja za sobom i suočivši se sa plitikim posledicama bezobalnih sloboda, našlo pred bespućem.

Blic, br. 4980 (21. decembar, 2010), str. 21

 
RocketTheme Joomla Templates