Nova satira
Rade Jovanović – IZ CRVENE BANOVINE, erotski aforzmi

RadeJovanovic-IzcrvenebanovineRIZNICA EROTSKIH AFORIZAMA

„O oslobodilačkoj energiji erotike i humora, i u njihovim posebnim vidovima i u njihovom sadejstvu, pisali su filozofi i kritičari i širom sveta, i kod nas. Pomenimo ovde samo nekoliko velikana naše kulture – Vuka Karadžića, Tihomira Đorđevića, Veselina Čajkanovića...

Sa senzibilitetom modernog intelektualca i pisca, Rade Jovanović je iznedrio još jednu vrednu knjigu posvećenu erotici iz humorističke perspektive.

Reč je o sažetim ili razuđenim, višeslojnim metaforama, od kojih niz ulazi u riznicu duhovitih iskaza, u širokom rasponu od visprenih ležernih pošalica do umnih socio-psiholoških opaski." Vitomir Teofilović

2010; F 17x14; 156 str.; tvrd povez; ćirilica; cena 600,00 din.

 
Raša Pepeš - FUNDAMENTALNO DNO - aforizmi
O HIPOKRIZIJI NAŠEG SVETA
Raša Papeš, kao retko ko u našoj satiričnoj misli, izvrgao je ruglu i podsmehu – duhovito i pronicljivo – glupost i hipokriziju sveta koji je oboleo od oholosti i
zaborava. Ratko Božović.
2009; F 17x14; 117 str.; tvrd povez; ćirilica; cena 600,00 din.

 
Žarko Trebješanin - MAČ ŠTIT I MELEM, eseji
PSIHOANALIZA SAVREMENE SATIRE
Mač, štit i melem spada u one neophodne i nezaobilazne knjige za svakoga kome humor i satira predstavljaju više od zabave i razonode. Poznavalac savremene satire, ali i autor najvažnijih leksikona i rečnika iz sfera psihologije i psihoanalize na srpskom jeziku, profesor Žarko Trebješanin, ovoga puta, u formi psihosocijalnog ogleda, vodi svog čitaoca na zanimljivo, lako i lepršavo putovanje kroz pojmove iz oblasti humora i satire.
2009; F 17x14; 182 str.; tvrd povez; ćirilica; cena 600,00 din.

 
Aleksandar Baljak - RAT JE PRVI POČEO, aforizmi

Aleksandar Baljak je, nesumnjivo, najveći živi srpski aforističar, a knjiga Rat je prvi počeo, nakon sedmogodišnje ćutnje, ono žižno mesto na kome se pretresaju, uhovito, uverljivo i, nadasve, neproverljivo, relevantna pitanja srpske stvarnosti s početka dvadeset i prvog veka.

Šireći polje aforističarske predmetnosti, on u ovoj knjizi pokazuje kako nisu samo politika i politički život, kao se često misli, najvažniji predmet aforističarske opservacije u srpskoj satiri. Aleksandar Baljak ima zadivljujuću sposobnost jezgrovitog i tačnog određivanja suštine i najsloženije društvene, političke i antropološke pojave. Njegove iskošene, duhovite i krajnje sažete definicije ukazuju da on ima izuzetnog dara da napiše jedan rečnik naše političke i socijalno-psihološke stvarnosti.
Žarko Trebješanin

Satirična misao Aleksandra Baljaka i danas ima neku vrstu posebne uloge. Ona je minijaturna škola uspravnosti, lucidnog nepristajanja na niskosti, na trivijalne podvale, na ćiftinsku filozofiju.
Miroslav Egerić

Aleksandar Baljak, majstor i mag modernog aforizma, čini ovom književnom formom više nego mnogi drugi studijama, esejima i sociološkim raspravama. Naprosto pogađa u središte problema, mentaliteta, bića, istine, pitanjem odgovara a odgovorom pita.
Ljiljana Šop

Po Baljaku, aforizam, taj „dribling duha na malom prostoru” nema za svrhu uveseljavanje već problematizovanje. Igra je tu da označi nadmoć slobodnog duha koji se smeje tek ako misli. Neozbiljnosti i diletantizmu kao ključnim kategorijama u kulturi i društvu Baljak suprotstavlja ozbiljnost i filigrantski precizan rad.
Predrag Marković

Bojim se da nisam daleko od nalaženja nečeg aristofanskog u Aleksandru Baljaku. Možda ću se zadovoljiti manjim, pa zaključiti da je Baljak danas najduhovitiji u Srbiji.
Svetlana Slapšak

Među aforističarima Aleksandar Baljak skoro da ima kultno mesto. Njegovi aforizmi su pamćeni sa književnih večeri, prepričavani iz druge ruke, isecani iz novina...
Milovan Vitezović
F- A5, str.283; tvrd povez, latinica,cena: 600 dinara


 
Rade Jovanović - KRATKO I KASNO, aforizmi

Rade-Jovanovic-smallZemlja apsurda – Srbija, zar ne?
Kao retko ko u nas Rade Jovanović jasno misli i uverljivo kazuje satirični aforizam. To su žive reakcije na svet koji je okrenut naopačke. Dramatična i tragična društvena previranja, važni i neočekivani događaji i prelomna zbivanja, praćena su uzavrelim reakcijama satiričara...U Jovanovićevoj satiri prepliću sednevni događaji i istorijska zbrka kao deo apsurdne drame, kao kasapski vodvilj. Autor prati bezobzirnu vlast, na jednoj, i nevolje, patnje i muke podanika, na drugoj strani – prepoznajući poremećaje u skali vrednosti i u suštini odnosa suprotstavljenih grupacija kao svetova sa različitim uporištem.
2007; F·17xI4; 122str.; tvrd povez; ćirilica; cena: 600 din.

 
Raša Papeš - KINESKA KREDA, priče

Rasa-smallCrne priče srpske svakodnevice
Posmatrano u svetlu srpske satire, Raša Papeš gotovo da nema pandana u dosadašnjoj produkciji. Nov, prepoznatljiv stil, koji je već godinama uzor mnogim autorima, nezabeležena veština sa rečima i asocijacijama, maestralne igre sa smislom, povremeno gotovo poetska rešenja a sve u granicama žanra, angažovanost sa merom i širim kontekstom, zaista
najraskošniji talenat koji je srpska
satirična književnost imala zadnjih dvadeset godina.
2007; F·17xI4; 144 str.; tvrd povez; ćirilica; cena: 600 din.

 
Slobodan Simić - SIMINOM ULICOM, aforizmi

O mentalitetu Srba i još ponečem
'Simićeva satirična žaoka pogađa duboko, u samo jezgro našeg karaktera,posebno tamo gde najviše boli, u onaj osetljivi, dobro skrivenideo o kojem ne znamo mnogo jeme želimo da znamo, kojinegiramo i kojegse stidimo. Pisac svojim oštrim perom nepotkupljivo i nemilosrdno ocrtava onu mračnu stranu mentaliteta Srba, rajinsku, podaničku psihologiju, potuljenost,
servilnost prema moćnicima, zatim potkupljivost, iracionalni inat, zavist, pakost, političku ostrašćenost, netoleranciju, sklonost potkazivanju,nepoverljivost...' Žarko Trebješanin
2007; F·17xI4; 108 str.; tvrd povez; ćirilica; cena: 600 din.


 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2
RocketTheme Joomla Templates