Link
Nikola Kajtez: FILOZOFIJA ENTROPIJE, filozofska studija

Filozofija-entropije-smallNijedan filozof se do sada nije pozabavio kontroverzama entropije, iako je ovaj filozofski najvažniji aspekt prirode svemira termodinamika opisala i objasnila još pre sto pedeset godina! Duhovnu situaciju našeg vremena i dalje odlikuje odsustvo svesti o nestajanju sveta.

Zbog ontoloških konsekvencija termodinamičkih načela, fenomen entropije zaslužuje da ovde bude uveden ne samo kao filozofski pojam već i kao nova filozofska kategorija!

Suočavanje sa saznanjem o neumitnoj sudbini vaseljene, ključ je suočavanja sa samim sobom i sa celokupnim postojanjem. Potcenjivanjem te činjenice, potpomažu se entropijski tokovi. Pošto sâm protok vremena dezorganizuje, onaj ko ne sabira – zapravo rasipa.

Jedini način da se preusmeri prirodni put stvari (kakav predviđa termodinamika) jeste da se, pored uspostavljanja koherentnog jedinstva neorganskog i organskog, trasira i veza sa natprirodnim (pri tom, natprirodno ne treba razumeti kao nešto volšebno, misteriozno, ezoterično u tradicionalnom smislu reči, već kao sastavni deo epistemološki proširenog i produbljenog, rafiniranog, neizmerno raznolikog velikog lanca bića).

Ako je čovek biće od kosmičkog integriteta, istraživanjem entropije prirode i prirode entropije, približiće se razumevanju porekla i smisla postojanja; ako nije – onda ni u saznajnom ni u egzistencijalnom smislu nema čemu da se nada.

F-24x16, Str-198, tvrd povez, ćirilica, CENA: 1200 din.

 
Debora Stivenson: GRADOVI KULTURE: globalna perspektiva

Gradovi-kulture-smallAKTUELNI SVETSKI TRENDOVI URBANIH KULTURNIH STRATEGIJA

U knjizi Gradovi kulture: globalna perspektiva, Debora Stivenson osvetljava dominantne trendove u kulturnom planiranju od njegovih početaka do danas. Knjigom je obuhvaćena analiza ključnih diskursa, značajnih dokumenata kulturnih politika i procesa, kao i njihova interpretacija i implementacija na specifičnim mestima - kroz konkretne primere iz Evrope, Australije, Azije i Severne Amerike pružaju se uvidi u primenu kulturnih strategija u različitim lokalnim, nacionalnim i internacionalnim kontekstima, naglašavanjem pravilnosti, bazičnih pretpostavki, tenzija i ukrštanja konkretnih kulturnih politika.

Vrednost knjige Gradovi kulture: globalna perspektiva bazira se na činjenici da kultura danas profiliše vizure gradova širom sveta, zauzima značajno mesto u kulturnoj politici, predstavlja sredstvo oživljavanja gradova, urbanih ekonomija i brendiranja mesta kao različitih kroz ostvarenje kreativnog grada, od lokalnog do nacionalnog i internacionalnog nivoa, sa težnjom postizanja širokog spektra društvenih, ekonomskih, urbanih i kreativnih pozitivnih efekata.

s engleskog prevela Svetlana Radović

F-24x16, Str-178, tvrd povez, latinica, CENA: 1400 din.

 
Saša Radojčić – UVOD U FILOZOFIJU UMETNOSTI

Uvod-u-filozofiju-small„Sigurno je da će knjiga Saše Radojčića Uvod u filozofiju umetnosti i koncepcijom i pouzdanom obradom velikih estetičkih tema i najznačajnijih mislilaca, ali i načinom izlaganja, veoma dobro ispuniti svoju akademsku namenu i zauzeti zapaženo mesto u odgovarajućoj estetičkoj literaturi. Ali, valja reći da ona prevazilazi deklarisanu obrazovnu funkciju, pre svega obnovljenom problematizacijom osnovnih pitanja savremenoga filosofskog promišljanja fenomena umetnosti, i umetničkoga dela posebno, preporučujući se na taj način i širem krugu čitalaca kojima je još uvek stalo do razumevanja smisla kako onoga fenomena u složenoj i ubrzanoj savremenosti, tako i same te savremenosti. Saša Radojčić poziva na još jednu estetičku gozbu, koju ne bi trebalo propustiti.” – Dragan Žunić

2014;1. izdanje; F-24×16; str. 138; tvrd povez; latinica; CENA 1400 din.

 
Prim. dr Slobodan Simić SVE O NARKOMANIJI

SlobodanSimic-Sveonarkomaniji

Knjiga Sve o narkomaniji kroz brojna pitanja koje bi svako od nas postavio, daje naučne odgovore iz oblasti bolesti zavisnosti, pre svega narkomanije, koja spada među najozbiljnije i najtraumatičnije bolesti savremenog čoveka. Kroz pregled najsavremenijih dostignuća iz te oblasti čitalac dobija validne informacije o vrstama droga, načinu korišćenja, efektima supstanci i oblicima zavisnosti.

 

 

F-24x16; str. 146; tvrd povez; latinica; CENA 1200,00 din.

 
Prim. dr Slobodan Simić - SVE O DEPRESIJI

Sve_o_depresiji

Namera prim. dr Slobodana Simića je upravo i bila da pomogne svima koji žele informaciju u vezi bolesti i njenog lečenja. Koncizan izražaj i jasne poruke ne ostavljaju prostora za nedoumice. Autor je temu je razradio kroz 60 pitanja i odgovora. Radi se o korisnom štivu na ozbiljnu temu.

 

2. dopunjeno izdanje; 2011; F-24x16; str. 158; tvrd povez; latinica;  CENA 1200,00 din.

 

 
Prof. dr Anđelka Topalov - HEMIJA ZA STUDENTE FIZIKE

Udžbenik iz Hemije
Udžbenik iz hemije za studente Prirodno-matematičkog fakulteta
2005; F·24xI6; 198 str.; broširan povez; latinica; cena: 400 din.

 
Doc. dr Mirna Đurić - PNEUMONIJE-PREDIKTIVNI SKOR SISTEM

Monografija iz pulmologije
Knjiga donosi novi teorijski sistem čiji je cilj predviđanje ishoda pneumonije.
2007; F·24xI6; 166 str.; broširan povez; latinica; cena: 400 din.

 
Prof. dr V.Topalov - Mr sc. dr D. Živkov Šaponja - Doc. dr D. Kovačević SINKOPE

Sinkope-smallMonografija iz kardiologije
Sinkope su prva celovita medicinska monografija na srpskom jeziku o krizama svesti. Ona prati etiološke, patofiziološke, kliničke i terapijske aspekte ovog sindroma.


2007; F·24xI6; 400 str.; tvrd povez; latinica; cena: 1.500 din.

 
Mr sc. Svetlana Radović - NOVI SAD, TIPOVI STANOVANJA I NAČIN ŽIVOTA

Korica-za-Novi-Sad-shortSociologija stanovanja
Retke su monografije iz sociologije stanovanja koje ovako ubedljivo obogaćuju naše mišljenje o gradskom prostoru i o našim ponašanjima.
2004; F·24xI6; 240 str.; broširan povez; latinica; cena: 500 din.

 


RocketTheme Joomla Templates